This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

House of Jobs d.o.o. – Izjava o privatnosti

I. Naziv i adresa voditelja obrade

Voditelj obrade, u smislu provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih nacionalnih zakona o zaštiti osobnih podataka u drugim državama članicama, kao i ostalih pravnih odredbi koje se odnose na zaštitu osobnih podataka, je:

House of Jobs d.o.o.
Gajeva 2b
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Tel.: +385 1 798 0320
Adresa e-pošte: info-kroatien@houseofjobs.de
Internetska stranica: www.houseofjobs.hr

II. Naziv i adresa službenika za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka kod voditelja obrade osobnih podataka:

Dino Dimitrievski
Adresa e-pošte:dino.dimitrievski@houseofjobs.de

III. Općenite informacije o obradi osobnih podataka

1. Opseg obrade osobnih podataka

Osobne podatke naših korisnika u načelu obrađujemo samo ako je to potrebno za uspostavu i održavanje funkcionalne internetske stranice te naših sadržaja i usluga. Osobne podatke našeg korisnika u načelu obrađujemo samo uz prethodnu privolu korisnika. Iznimno ne obrađujemo na temelju privole isključivo u onim slučajevima u kojima iz objektivnih razloga nije moguće ishoditi prethodnu privolu, a u kojima je obrada podataka dopuštena na temelju zakonskih propisa.

2. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Ako uspijemo ishoditi privolu ispitanika za postupak obrade osobnih podataka, kao pravna osnova nam služi članak 6. stavak 1. a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Kod obrade osobnih podataka koji su nužni za izvršavanje ugovora u kojem ispitanik stranka, kao pravna osnova služi članak 6. stavak 1. b) GDPR-a. Isto se pravilo primjenjuje i na postupke obrade kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora.

Ako je obrada osobnih podataka nužna radi poštovanja pravnih obveza našeg društva, kao pravna osnova služi članak 6. stavak 1. c) GDPR-a.

Ako je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe, kao pravna osnova služi članak 6. stavak 1. slovo d) GDPR-a.

Ako je obrada osobnih podataka nužna za potrebe legitimnih interesa našeg društva ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, kao pravna osnova za obradu osobnih podataka služi članak 6. stavak 1. f) GDPR-a.

3. Brisanje i razdoblje čuvanja podataka

Osobni podaci ispitanika brišu se ili čine nedostupnim odmah nakon što otpadne svrhe pohrane podataka. Podaci se mogu čuvati i duže vremensko razdoblje, ako je to predviđeno europskim ili nacionalnim zakonodavstvom u obliku uredbi, zakona ili ostalih propisa koji su obvezujući za voditelja obrade. Podaci se brišu ili čine nedostupnim i ako istekne rok čuvanja utvrđen navedenim propisima, odnosno onda kada ne postoji potreba za daljim čuvanjem podataka u svrhu zaključenja ili izvršenja ugovora.

IV. Internetska stranice i generiranje dnevničkih datoteka (Logfiles)

1. Opis i opseg obrade podataka

Kod svakog posjeta našoj internetskoj stranici, naš sustav automatski dohvaća podatke i informacije s računalnog sustava osobe koja posjećuje našu stranicu.

Pritom se prikupljaju sljedeći podaci:

(1)   Informacije o vrsti pretraživača i inačici koja se koristi
(2)   Operativni sustav korisnika
(3)   Pružatelj internetskih usluga korisnika
(4)   IP adresa korisnika
(5)   Datum i vrijeme pristupa
(6)   Internetske stranice s kojih sustav korisnika pristupa našim internetskim stranicama
(7)   Internetske stranice koje se posjećuju sa sustava korisnika preko naše internetske stranice

Podaci se u svakom slučaju spremaju u dnevničke datoteke našeg sustava (Logfiles). Ovi se podaci ne pohranjuju zajedno s ostalim osobnim podacima korisnika. 

2. Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnovu za dulje razdoblje čuvanja podataka i dnevničkih datoteka je članak 6. stavak 1. f) GDPR-a.

3. Svrha obrade osobnih podataka

Dulje razdoblje čuvanja IP-adrese u sustavu potrebno je u svrhu omogućavanja prikaza internetske stranice na računalu korisnika. U tu svrhu IP adresa korisnika mora ostati pohranjena za vrijeme trajanja sesije.

Podaci se pohranjuju u dnevničke datoteke kako bi se osigurala funkcionalnost internetske stranice. Osim toga, podaci nam služe u svrhu optimizacije internetske stranice i osiguranja sigurnosti naših informacijsko-tehničkih sustava. Ovi se ne podaci ne obrađuju u marketinške svrhe.

Navedena svrha je naš legitimni interes sukladno članku 6. stavku 1. f) GDPR-a.

4. Trajanje pohrane podataka

Podaci se brišu ako njihovo obrađivanje više nije potrebno u svrhu u koju su prikupljeni. U slučaju prikupljanja podataka u svrhu uspostavljanja internetske stranice, podaci se brišu nakon završetka svake sesije.

U slučaju pohrane podataka u dnevničke datoteke (Logfiles), podaci se brišu najkasnije nakon sedam dana. Moguće je i dulje razdoblje čuvanja podataka u kojem slučaju se IP adrese korisnika brišu ili skrivaju kako bi se onemogućila identifikacija klijenta koji posjećuje internetsku stranicu.

5. Mogućnost prigovora i uklanjanja podataka

Prikupljanje podataka u svrhu uspostave internetske stranice i pohrane podataka u dnevničke datoteke neophodno je za rad internetske stranice. Posljedično, korisnik nema mogućnost prigovora.

V. Korištenje kolačića (Cookies)

a) Opis i opseg obrade podataka

Naša internetska stranica koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se spremaju u internetski pretraživač na računalnom sustavu korisnika. Ukoliko korisnik posjećuje neku internetsku stranicu, kolačić je moguće spremiti unutar operativnog sustava korisnika. Kolačić sadrži karakterističan slijed znakova koji zajedno omogućuju nedvosmislenu identifikaciju pretraživača kod ponovnog posjeta internetskoj stranici.

Koristimo kolačiće kako bi naša stranica bila što jednostavnija za korištenje. Pojedini elementi naše internetske stranice zahtijevaju mogućnost identifikacije internetskog pretraživača, čak i nakon promjene stranice.

U kolačićima su sadržani sljedeći podaci:

(1)   Jezične postavke
(2)   Podaci potrebni za prijavu

Osim gore navedenih, naša internetska stranica koristi i kolačiće koji omogućuju analizu ponašanja korisnika prilikom surfanja internetom.

Na ovaj je način moguće prenijeti sljedeće podatke:

(1)   Unesene pojmove pretraživanja
(2)   Učestalost posjeta internetskim stranicama
(3)   Korištenje funkcija internetske stranice

Osobni podaci korisnika prikupljeni na ovaj način pseudonimiziraju se primjenom tehničkih mjera. Stoga podatke više nije moguće povezati s korisnikom koji posjećuje internetske stranice. Ovi se podaci ne pohranjuju zajedno s ostalim osobnim podacima korisnika.

Prilikom posjeta našoj internetskoj stranici, korisnike informiramo o korištenju kolačića u svrhe analize preko informativnog bannera te ih upućujemo na Izjavu o zaštiti osobnih podataka. Osim toga, objašnjavamo i mogućnost promijene postavki spremanja kolačića unutar postavki pretraživača.

Prilikom posjeta našoj internetskoj stranici, korisnike informiramo o korištenju kolačića u svrhe analize i dobivamo njegovu privolu na obradu osobnih podataka koji se koriste u navedenu svrhu. U navedenoj informaciji o kolačićima upućujemo ih i na ovu Izjavu o privatnosti.

b) Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu osobnih podataka korištenjem kolačića je članak 6. stavak 1. f) GDPR-a.

c) Svrha obrade osobnih podataka

Svrha korištenja kolačića koji su potrebni u tehničke svrhe je pojednostavljenje korištenja internetske stranice za korisnike. Pojedine funkcije naše internetske stranice nisu dostupne bez primjene kolačića. U ovom slučaju postoji potreba za mogućnošću ponovnog prepoznavanja pretraživača i nakon promjene stranice.

Kolačići su nam potrebni iz sljedećih razloga:

(1)   Preuzimanje jezičnih postavki
(2)   Zapisivanje pojmova pretraživanja

Podaci koji se prikupljaju na temelju kolačića koji su potrebni u tehničke svrhe ne koriste se za uspostavu korisničkih profila.

Analitički kolačići koriste se u svrhu poboljšanja kvalitete naše internetske stranice i njezinog sadržaja. Primjenom analitičkih kolačića doznajemo kako se koristi internetska stranica, na osnovu čega možemo raditi na poboljšanju naše ponude.

Navedena svrha je naš legitimni interes sukladno članku 6. stavku 1. f) GDPR-a.

e) Razdoblje čuvanja podataka, mogućnost prigovora i uklanjanja podataka

Kolačići se spremaju na računalu korisnika i s njega se prenose na našu internetsku stranicu. Na taj način Vi, kao korisnik, imate potpunu kontrolu nad korištenjem kolačića. Promjenom postavki u Vašem internetskom pretraživaču možete deaktivirati ili ograničiti prijenos kolačića. Već spremljene kolačiće možete izbrisati u bilo koje vrijeme. To je moguće obaviti i automatizirano. Ako deaktivirate kolačiće za našu internetsku stranicu, više neće biti moguće koristiti sve funkcije internetske stranice u punom opsegu.

Flash kolačiće nije moguće odrediti unutar postavki pretraživača, već putem izmjena u postavkama Flash Playera.

VI. Registracija

1. Opis i opseg obrade podataka

Naša internetska stranica korisnicima nudi mogućnost registracije uz navođenje osobnih podataka. Pritom se podaci unose u za to predviđene kućice te se prosljeđuju nama i pohranjuju. Podaci se ne prosljeđuju trećima. Sljedeći se podaci prikupljaju u okviru postupka registracije:

(1)   Prezime, ime
(2)   Adrese
(3)   Kontakt podaci (telefonski brojevi, adrese e-pošte)

Osim navedenih, sljedeći se podaci pohranjuju u trenutku registracije:

(1)   IP adresa korisnika
(2)   Datum i vrijeme registracije

U okviru postupka registracije potrebno je ishoditi privolu korisnika za obradu ovih podataka.

2. Pravna osnova za obradu podataka

Pravnu osnovu za obradu podataka, u slučaju postojanja privole korisnika, predstavlja članak 6. stavak 1. slovo a) GDPR-a.

Ukoliko registracija služi u svrhu izvršenja ugovora, u kojem korisnik sudjeluje kao stranka ili pak u svrhu provođenja predugovornih mjera, tada kao dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka služi članak 6, stavak 1, slovo b EU Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

3. Svrha obrade osobnih podataka

Registracija korisnika potrebna za izvršenje ugovora s korisnikom ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora.

4. Razdoblje pohrane podataka

Podaci se brišu ako njihovo obrađivanje više nije potrebno u svrhu u koju su prikupljeni.

Ovo je slučaj tijekom procesa registracije u svrhu izvršenja ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora kada prikupljeni podaci više nisu potrebni za izvršenje ugovora. Čak i nakon zaključenja ugovora može postojati potreba za pohranjivanjem osobnih podataka ugovornog partnera u svrhu ispunjenja ugovornih ili zakonskih obveza.

5. Mogućnost prigovora i uklanjanje podataka

Kao korisnik se možete registrirati se u bilo koje doba. Podatke koje spremite kao registrirani korisnik možete mijenjati u bilo koje vrijeme. Slobodno nam se u tu svrhu izravno obratite koristeći podatke navedene u rubrici Kontakt.

Ako su podaci potrebni u svrhu izvršenja ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora, prijevremeno brisanje podataka moguće je samo ako ne postoje ugovorne ili zakonski obveze koje onemogućuju brisanje podataka.

VII. Kontaktni obrazac i kontakt e-pošte

1. Opis i opseg obrade podataka

Na našoj internetskoj stranici dostupan je kontaktni obrazac koji se koristi za elektroničku komunikaciju. Ako se korisnik iskoristi tu opciju, podaci uneseni u kućicu za unos prenose se nama i pohranjuju se. Radi se o sljedećim podacima:

(1)   Ime
(2)   Kontakt podaci: Adresa e-pošte i/ili telefonski broj
(3)   Vaš zahtjev

Osim navedenih, sljedeći se podaci pohranjuju u trenutku slanja Vašeg zahtjeva:

(1)   IP adresa korisnika
(2)   Datum i vrijeme registracije

Radi obrade osobnih podataka će se u okviru slanja zahtjeva pribaviti Vaša privola te će se ukazati na ovu Izjavu o privatnosti. 

Alternativno je moguć i kontakt preko već navedene adrese e-pošte. U tom se slučaju pohranjuju samo oni osobni podaci koji su preneseni putem e-pošte.

Ovi se podaci ne prosljeđuju trećim osobama i koriste se isključivo radi obrade razgovora.

2. Pravna osnova za obradu podataka

Pravnu osnovu za obradu podataka, u slučaju ishođenja privole korisnika je članak 6. stavak 1. a) GDPR-a.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka koji se prenose e-poštom je članak 6. stavak 1. f) GDPR-a. Ako e-pošta služi za zaključenje ugovora, dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka je članak 6. stavak 1. b) GDPR-a.

3. Svrha obrade osobnih podataka

Obrada osobnih podataka iz kućice za unos služi nam isključivo u svrhu stupanja u kontakt s ispitanikom. U slučaju stupanja u kontakt putem e-pošte postoji i legitimni interes za obradu osobnih podataka.

Ostali podaci koji se obrađuju tijekom postupka slanja zahtjeva služe da bi se sprječila zloraba kontaktnog obrasca i da bi se osigurala adekvatne razine sigurnosti naših informacijsko-tehničkih sustava.

4. Razdoblje pohrane podataka

Podaci se brišu ako njihovo obrađivanje više nije potrebno u svrhu u koju su prikupljeni. Ovo je slučaj i kada je riječ o osobnim podacima iz kućice za unos koja čini dio kontaktnog obrasca i onim podacima koji se šalju e-poštom, ukoliko je korespondencija odnosno razgovor s korisnikom završen. Razgovor se smatra završenim, ako je iz okolnosti moguće zaključiti kako je činjenično stanje stvari razjašnjeno.

Dodatni osobni podaci koji se prikupljaju tijekom procesa slanja brišu se najkasnije nakon proteka sedam dana.

5. Mogućnost prigovora i uklanjanje podataka

Korisnik u bilo koje doba ima mogućnost opozvati svoju prethodno danu privolu za obradu osobnih podataka. Ako korisnik s nama stupi u kontakt putem e-pošte, u bilo koje doba može uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka. U ovakvom slučaju nije moguće nastaviti konverzaciju.

Slobodno nam se izravno obratite koristeći podatke navedene u rubrici Kontakt.

Svi osobni podaci koji se spremaju tijekom stupanja u kontakt s korisnikom se u tom slučaju brišu.

VIII. Prava ispitanika

Ukoliko se vrši obrada Vaših osobnih podataka Vi ste ispitanik u smislu GDPR-a te Vam na raspolaganju stoje sljedeća prava u odnosu na voditelja obrade:

1. Pravo na informiranost

Od voditelja obrade podataka možete tražiti potvrdu o tome obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na Vas.

Ako takva obrada postoji, od voditelja obrade možete zahtijevati sljedeće informacije:

(1)   Svrhe u koje se obrađuju osobni podaci;
(2)   Kategorije osobnih podataka o kojima je riječ ;
(3)   primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriven;
(4)   ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja;
(5)    postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu;
(6)   pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu ;
(7)   ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;
(8)  postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Osim toga, na raspolaganju Vam stoji i pravo da zahtijevate izvješće o tome prenose li se Vaši osobni podaci u treće zemlje ili u neku od međunarodnih organizacija. U vezi s navedenim možete zahtijevati informacije o odgovarajućim zaštitnim mjerama u vezi s prijenosom podataka, a sve sukladno članku 46. GDPR-a.

2. Pravo na izmjenu osobnih podataka

Imate pravo od voditelja obrade osobnih podataka zahtijevati ispravak i/ili dopunu, ukoliko osobni podaci koji se obrađuju i odnose se na Vas nisu točni ili potpuni. Voditelj obrade dužan je bez odgode provesti ispravak ili dopunu osobnih podataka.

3. Pravo na ograničenje obrade

Pod sljedećim uvjetima možete zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka:

(1)    ako osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka ;
(2)   ako je obrada podataka nezakonita, Vi možete odbiti brisanje osobnih podataka i umjesto toga zahtijevati ograničenje uporabe osobnih podataka;
(3)   ako osobni podaci voditelju obrade nisu više potrebni za obradu, ali su Vama potrebni u radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili
(4)   ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka sukladno članku 21. stavku 1. GDPR-a očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

Ako je došlo do ograničenja obrade osobnih podataka koji se odnose na Vas, takvi osobni podaci smiju se obrađivati samo uz privolu ispitanika, uz iznimku pohrane, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice .

Ako je obrada osobnih podataka ograničena na temelju gore navedenih pretpostavki, voditelj obrade Vas izvješćuje prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.

4. Pravo na brisanje ("zaborav")

a) Obveza brisanja podataka

Od voditelja obrade možete zahtijevati brisanje osobnih podataka, nakon čega je voditelj obrade dužan bez odgode izbrisati dotične podatke, ukoliko za brisanje postoji jedan od sljedećih razloga:

(1)    osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ,
(2)   Ako povučete privolu na kojoj se temelji obrada osobnih podataka sukladno članku 6. stavku 1. a) ili članku 9. stavku 2. a) GDPR-a, a ne postoji nikakva druga pravna osnova za obradu osobnih podataka.
(3)  Sukladno članku 21. stavku 1. GDPR-a uložili ste prigovor na obradu osobnih podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a,
(4)   Osobni podaci koji se odnose na Vas su obrađivani na nezakonit način,
(5)   osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade ,
(6)   Osobni podaci koji se na Vas odnose su se prikupljali u odnosu na ponuđene usluge informacijskog društva sukladno članku 8. stavku 1. GDPR-a.  

b) Informacije trećim osobama

Ukoliko je voditelj obrade javno objavio određene osobne podatke koji se odnose na Vas, te je sukladno članku 17. stavku 1. GDPR-a dužan iste izbrisati, tada je dužan, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, poduzeti razumne mjere, uključujući tehničke mjere, kako bi informirao voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih osobnih podataka.

c) Iznimke

Pravo na brisanje osobnih podataka ne postoji, ukoliko je obrada istih potrebna u sljedeće svrhe:

(1)    radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
(2)   radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
(3)   zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkama (h) i (i) kao i člankom 9. stavkom 3. GDPR-a;
(4)   u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
(5)   radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

5. Pravo na informiranost

Ako imate pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade osobnih podataka, u tom je slučaju voditelj obrade dužan obavijestiti sve primatelje osobnih podataka koji se odnose na Vas o takvom ispravku, brisanju ili ograničenju obrade osobnih podataka, osim ako isto nije moguće ili je povezano s nerazmjernim troškom.

Imate pravo da Vas voditelj obrade obavijesti o ovim primateljima osobnih podataka koji se odnose na Vas.

6. Pravo na prenosivost osobnih podataka

Kao ispitaniku vam pripada pravo na primitak osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje ste pružili voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Osim toga, imate pravo na prijenos ovih podataka drugom voditelju obrade, pri čemu Vas u tome ne može ometati voditelj obrade kojem su pruženi Vaši osobni podaci, ako

(1)    obrada se temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom a) ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom b) GDPR-a, i
(2)   ako se obrada provodi automatiziranim putem .

Prilikom ostvarivanja Vaših prava na prenosivost podataka, imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo. Ovo ne smije negativno utjecati na slobode i prava drugih osoba.

Pravo na prenosivost podataka ne odnosi se na obradu osobnih podataka koji su od važnosti za obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade.

7. Pravo na prigovor

Vi, kao ispitanik, u svako doba imate pravo uložiti prigovor (iz razloga koji proizlaze iz specifičnih okolnosti) na obradu Vaših osobnih podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom e) ili f) GDPR-a; ista se pravila primjenjuju i na izradu profila na temelju ovih odredbi.

Voditelj obrade neće više obrađivati Vaše osobne podatke, ukoliko nije u mogućnosti dokazati vjerodostojne razloge za daljnju obradu, koji imaju pravo prvenstva nad Vašim interesima, pravima i slobodama ili ukoliko obrada podataka ne služi u svrhu postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, u tom slučaju imate pravo u bilo koje vrijeme, uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe takvog marketinga; isto se odnosi i na izradu profila, ukoliko je izradu profila u vezi s izravnim marketingom.

Ukoliko se protivite obradi osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, tada se Vaši osobni podaci više neće obrađivati u ovu svrhu.

Jednako tako, imate mogućnost, u vezi s korištenjem usluga informacijskog društva – neovisno o Direktivi 2002/58/EZ – ostvariti pravo na prigovor automatiziranim putem koji se koristi tehničkim specifikacijama.

8. Pravo na opoziv Izjave o privoli u odnosu na osobne podatke

U svako doba imate pravo opozvati Vašu Izjavu o privoli koja se odnosi na Vaše osobne podatke. Opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade podataka na temelju suglasnosti do trenutka opoziva.

9. Automatizirani postupak donošenja odluka u pojedinačnim slučajevima, uključujući izradu profila

Imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno na njega utječu. Gore ne primjenjuje se, ako je odluka:

(1)    potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između Vas i voditelja obrade podataka ,
(2)   dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade te koje također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili
(3)   temeljena na Vašoj privoli.

U suprotnom, ove odluke ne mogu počivati na posebnim kategorijama osobnih podataka iz članka 9. stavka 1. GDPR-a, osim ako se primjenjuje članak 9. stavak 2. točka a) ili g) GDPR-a te ako su uspostavljene odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika.

U odnosu na slučajeve navedene pod stavkama (1) i (3), voditelj obrade provodi odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika, barem prava na ljudsku intervenciju voditelja obrade, prava izražavanja vlastitog stajališta te prava na osporavanje odluke.  

10. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da obrada osobnih podataka koja se odnosi na Vas krši ovu Uredbu.

Nadzorno tijelo kojem je podnesena pritužba obavješćuje podnositelja pritužbe o napretku i ishodu pritužbe, uključujući mogućnost pravni lijek na temelju članka 78. GDPR-a.